شهرهای ایران سرشار از استعدادهای بالقوه است در این بین برخی شهرها توانسته اند در توسعه گوی سبقت را بربایند و سریعتر به سمت پیشرفتی وسیع تر حرکت کنند.مثال های زیادی می توانیم بزنیم. حتی در یک قدمی شهر زیبای مظلوم خودمان.ظلمی که به شهرمان شده فراتر از اندیشه است.ظلمی که از خودی ها کشیده این شهر بیشتر از غریبه ها بوده است.دعواهای سیاسی و کشمکش هایی که فرصت را برای جوانان و فرهیختگان بافتی ربود و سوزاند.زمانی که برای پیشرفت و توسعه و سازندگی بافت بود بر سر این جناح و آن جناح  تلف شد.شهرهایی که سابقه ای حتی به اندازه روستاهای بافت نداشتند بزرگ شدند و توسعه یافتند و جوانانشان در صنعتی که ساختند مشغول شدند، با ارزش افزوده کارخانه ها و صنایع شهرشان آباد شد اما کسی آنجا بر طبل تفرقه نکوبید ولی با اراده بر طبل شادی پیشرفت و توسعه شهرشان کوبیدند. یکدیگر را حمایت کردند دست هم را گرفتند و زیر پای هم را خالی نکردند. هدفی داشتند و برایش تلاش کردند. سیاست زده های شهرما هم مدام بر یکدیگر برچسب می زدند و همینگونه شد که اکنون ما حتی برای حداقل های شهرمان که داشتن صنعتی متناسب با استعداد و جمعیت شهرمان است مانده ایم. سیاست زدگی اندیشه ها را می بندد و اعتمادها را از بین می برد.خلاقیت هم به تدریج مانند خورشید، پشت ابرسیاست گم می شود.نسخه شفا بخش توسعه بافت همبستگی سیاسی و همگرایی است و اینکه سیاسی های ما بدانند که سیاست چه به روز این شهرآورد و دعواهای سیاسی و آشفتگی ها کنار برود و هدف توسعه شهرمان باشد حالا از هرجناحی باشد. هرچند مسئول یا شهروندی که به فکر توسعه شهر و سرزمینش باشد و آرمانش این باشد، ان را مقدم بر هرچیز می داند. زیرا رونق شهر را  در همین می بیند.

نوشتن دیدگاه


دیدگاه‌ها   

+1 #1 بافتی 1397-04-30 07:49
سیاست بافت رو بیچاره کرده
نقل قول کردن