به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، در آستانه روز عفاف و حجاب با تاکید بر اینکه مسئله پوشش و حفظ عفاف خاص دنیای اسلام و حتی دنیای ادیان توحیدی نیست گفت: براساس زمینه فطری، حتی جوامع اولیه و به دور از تمدن و مذهب هم آن را مورد توجه خود قرار داده اند ودر همه جوامع و ملل به صورت های گوناگون، کم و بیش وجود داشته است، اما با آمدن اسلام این مسئله به عنوان یک حکم تکلیفی و ضروری برای زنان تعیین گردید.

وی در ادامه افزود: البته با بررسی آیات و روایات در می یابیم که رعایت  عفاف شامل مردان نیز می شود و نیز در لزوم رعایت عفاف، تفاوتی بین افراد زن ومرد وجود ندارد، اما به علت طبیعت وروحیه زنان،اسلام برای آن که قدر و ارزش زن ها محفوظ باشد با مقرر داشتن حکم پوشش، زنان را از سهل الوصول بودن مصون داشته و با حجاب محدوده مطمئن تری پیرامون او قرار داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ادامه تصریح کرد: بنابراین برای سالم سازی جامعه باید به دنبال عفت عمومی باشیم تا حجاب آگاهانه گسترش یابدتاسلامت وامنیت اجتماعی در جامعه پایدارشود.

حجت الاسلام انصاری راد با تاکید بر اینکه مساله اصلی و بنیادین عفت است گفت: عفت فراتر و برتر از حجاب است، حجاب ، همان پوشش ویژه وعفت، یک خصلت و بینش و منش است، حجاب، پوششی بیرونی است؛ ولی عفت، هم پوشش بیرونی و هم پوشش درونی است.

وی افزود: حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و سلبی است، بعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است و این دو بعد باید در کنار یکدیگر باشند؛ تا حجاب اسلامی محقق شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان تاکیدداشت: پوشش، معرف شخصیت و عفت زن مؤمن است و موجب می گردد که افراد لاابالی جرأت نکنند به او جسارت کرده و به دید شهوت و هوسرانی به او بنگرند.

انصاری راد با اشاره به آثار و پیامدهای رعایت حجاب، احترام به شخصیت زن، به واسطه ی رعایت حجاب، مصونیت ارتباطات زن با مردان غریبه، حفظ اعتقادات مذهبی برای افراد و حفظ عفت زن و جلوگیری از فساد و ناهنجاری را از جمله آثار فردی رعایت حجاب عنوان کرد.

نوشتن دیدگاه