شرکت در انتخابات یک تکلیف است و هرچه حضور پررنگ تر باشد و افراد با پشتوانه مردمی قوی تری به مجلس فرستاده شوند در تصمیم گیری ها بهتر و دقیق تر عمل می شود و تصمیمات اشتباه کمتری را در سطح جامعه خواهیم دید. در انتخاب ها به دور از گرایش های سیاسی به فردی باید رای داد که تعهد و توانایی تصمیم دارد. بدین معنا که متعهد به دین و دارای توان علمی و عملی کافی و بالا برای تصمیم گیری ها باشد.

 

 

نوشتن دیدگاه