حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: بسیاری از آسیب ها و معضلات اجتماعی ریشه در معضل اعتیاد به مواد مخدر دارند و همین عامل اصلی موجب افزویش طلاق، سرقت، افسردگی، خودکشی، نزاع و درگیری و مشکلات عدیده دیگر در این حوزه می شود.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین علل افزایش دهنده آسیب های اجتماعی می تواند بیکاری و اعتیاد باشد، افزود: این دو مسئله مهم می توانند به بدنه جامعه آسیب وارد کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان تصریح کرد: برای افزایش سلامت روانی و نشاط اجتماعی بهتر است به فکر برطرف کردن آسیب های اجتماعی باشیم .

حجت الاسلام انصاری راد بیان داشت: با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی می توان نسبت به حل مشکل پدیده اعتیاد در جامعه اقدام کرد، لذا این موضوع باید به عنوان یک برنامه تاثیرگذار اجرایی و مورد پیگیری قرار گیرد.

نوشتن دیدگاه