حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد با اشاره به اینکه اسلام کامل ترین دین ها است و بسیار بر مسأله زیبایی تأکید دارد و اولیاء دین برای زیبا بودن، زیبا پوشیدن، زیبا گفتن و زیبا اندیشیدن توصیه ها و سفارشات فراوانی داشته اند، اظهارداشت: زیبایی به معنای واقعی کلمه آن است که در پس آن اضطراب و ناآرامی، خطر، تهدید و غیره وجود نداشته باشد.

وی، یکی از مقدس ترین بنیان ها در اسلام خانواده دانست و ادامه داد: هر آنچه در تقویت و تحکیم خانواده مؤثر باشد زیبا و پسندیده است و هر آنچه پایه های این بنیان الهی را سست و متزلزل کند، قبیح و زشت شمرده می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان تصریح کرد: ارزش خانواده به این جهت است که جامعه از همین خانواده های کوچک تشکیل شده است و اگر خانواده با چالش مواجه شود قطعا جامعه به انحراف کشیده خواهد شد.

حجت الاسلام انصاری راد ادامه داد: اگر عفاف و حجاب در درون خانواده مورد بی توجهی قرار گیرد، نتیجه آن کمرنگ شدن مهر و محبت‌ها در درون خانواده ها به ویژه در رابطه همسران و افزایش طلاق ها، تجاوز به حریم ها، تولد فرزندان نامشروع، از بین رفتن اخلاق و معنویت در سطح جامعه، زشت کرداری ها، زشت گفتاری‌ها و زشت رفتاری‌ها خواهد بود.

وی یادآورشد: باید به موضوع عفاف و حجاب واقع بینانه نگاه کرد، عفت اسلامی است که مانع بسیاری از تجاوزها و حد شکنی ها است، طبل توخالی سبک زندگی غربی را با واقعیت ببینیم، آمار فحشاء و فساد و طلاق و خودکشی ها و ازدواج های نامرسوم و مخالف فطرت انسانی در زندگی غربی بیشتر است.

 

 

نوشتن دیدگاه